info‌‌M‌‌racio.cz
tel.: +420 519 326 600 (recepce 6:00-18:00 hod)
fax: +420 519 326 700

Adresa

Národních hrdinů 3146 / 22B, 690 02 Břeclav, Czech Republic

Faktury prosím zasílejte na recepce‌‌M‌‌racio.cz

Další údaje 

IČ: 46970860, DIČ: CZ46970860, Registrace v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, Sp. Zn. C 7228
GPS: N 48° 45.7854', E 16° 53.1660' 48.76309N, 16.88610E
Odkaz na Google Maps

Vedoucí ostrahy a kamerového systému

Mgr. Jaroslav Pilát, email: pilat‌‌M‌‌racio.cz

Společnost RACIO, s.r.o. má za povinnost dle zákona č. 101/2019 Sb. o ochraně osobních údajů informovat o monitorování prostor v rámci výroby, skladů a okolí areálu kamerovým systémem k zajištění bezpečí na pracovišti, ochrany zdraví a života zaměstnanců a ochrany majetku. Všechny tyto prostory jsou označeny informační tabulkou "PROSTOR MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM". Data kamerového systému jsou šifrována a přístupy k video záznamu jsou přísně omezené. Záznam je uchováván po dobu 7 dní, poté je automaticky vymazán. Další statická data z kamer jsou již anonymní. Společnost RACIO, s.r.o. má kamerový systém registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů od 25. 2. 2014.