Dokumenty ke stažení

Níže si můžete stáhnout objednávkový formulář a arch na nalepování bodů.

Podrobná pravidla RACIO klubu

 • RACIO klub (dále jen „klub“) je věrnostní program určený pro osoby s trvalým pobytem na
  území České republiky a Slovenské republiky. Z věrnostního programu jsou vyřazeni
  zaměstnanci organizátora klubu – společnost RACIO, s.r.o.
 • Do klubu je možné se přihlásit registrací na webu. Zadaný email je poté identifikátorem člena kubu.
 • Princip klubu je výměna EAN kódů z obalů výrobků RACIO za dárky z nabídky klubu.
 • EAN kódy je možné sbírat tak, že člen klubu zakoupí výrobek značky RACIO a EAN kód vystřihne.
  Dokladem o zakoupení výrobků RACIO je právě EAN kód. Soutěž se vztahuje na všechny výrobky
  značky RACIO.
 • EAN kódy se zasílají na českou nebo slovenskou adresu: 

(ČR) RACIO s.r.o., Národních hrdinů 3146/22b, 690 02, Břeclav
(SR) RACIO s.r.o., Pošta Kúty 1, P.O.Box 40, Bratislavská 283, 908 01 Kúty

 • Po nasbírání dostatečného počtu EAN kódů si člen klubu může objednat některý z dárků
  uvedený v seznamu dárků. Objednat si může sám po přihlášení na stránkách www.racio.cz
  nebo poštou objednávkovým formulářem.
 • EAN kódy z obalů výrobků značky RACIO může člen klubu průběžně zasílat na adresu klubu
  nebo je může poslat najednou společně s objednávkou dárků. 
 • Dárek bude členovi klubu zaslán nejpozději do 60 dnů od doručení řádně a úplně vyplněného a
  podepsaného objednávkového šeku včetně potřebného počtu EAN kódů dokladujících nákup
  výrobků. Náklady na zaslání dárku hradí organizátor. Dárek se zasílá na adresu uvedenou na
  přihlášce do klubu, není-li na objednávce uvedene jinak.
 • Organizátor není zodpovědný za ztrátu, poškození, krádeže EAN kódů, dárků nebo jiné zásilky
  během poštovní přepravy. Dárky není možné doplácet, nemohou být vyměněny za jiné, případně
  za peněžní hotovost. Všechny dárky jsou vázány na osobu a jsou nepřenosné. Kdykoliv v
  průběhu trvání činnosti klubu si organizátor vyhrazuje právo na změnu pravidel, bodování,
  sortimentu dárků i doby trvání klubu. Člen klubu je povinen si případné daňové povinnosti
  vyplývající z obdržení dárků vypořádat samostatně.
 • Vstupem do klubu dává jeho člen souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.
 • Členství v klubu, čerpání členských výhod, jakož i další aktivity klubu jsou uplatnitelné a mají
  působnost na území České a Slovenské republiky.
 • Tato pravidla klubu jsou platná od 1.1.2020 a platí do odvolání. Organizátor je oprávněn změnit
  pravidla klubu, přerušit nebo i ukončit jeho činnost. Organizátor je oprávněn na základě vlastního
  rozhodnutí člena z klubu vyloučit, zejména v případě nedodržení pravidel klubu nebo vyvíjení
  činnosti poškozující nebo ohrožující činnost, existenci nebo dobré jméno klubu.