logo_oppi (1)
logo_oppi (1)
logo_esf
logo_esf

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Název projektu: Efektivní mistr/mistrová – vzdělávací modul pro nižší management ve výrobě a údržbě, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00009. Koncem roku 2010 jsme se stali příjemci další dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Vzdělávání RACIO s.r.o., registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01618. Cílem projektu Vzdělávání RACIO s.r.o. je zvýšit konkurenceschopnost firmy prostřednictvím odborných znalostí a schopností zaměstnanců a jejich efektivnější spolupráce. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci společnosti na pozicích středního a vyššího managementu.

V minulém programovém období společnost úspěšně realizovala v rámci OP RLZ projekt Zvyšování kvalifikační úrovně zaměstnanců v souvislosti se změnami tržních podmínek a tvorba nových pracovních míst.

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Bližší informace o ESF naleznete na www.esfcr.cz

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - program „Vzdělávejte se". Realizujeme projekty „Prodejní dovednosti pro obchodní zástupce" a „Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí a plánování výroby a prodeje". Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program Školicí střediska. V souladu s cíli programu Školicí střediska – Výzva II jsme realizovali projekt „Školicí středisko RACIO Břeclav“, číslo projektu: 5.2 SS02/477. Předmětem projektu je rekonstrukce podkrovního prostoru stávající administrativní budovy a zpevnění plochy před touto budovou – vybudování parkovacích stání. Součástí projektu je i pořízení vybavení školicího střediska nábytkem a školicími pomůckami.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program ROZVOJ – Výzva III. V rámci programu realizujeme projekt „Linka na výrobu kukuřičných chlebíčků“, číslo projektu:2.2 RV03/118. Nákup výrobní linky, zařízení pro pečení, chucení a balení určené pro zpracování zejména kukuřice, případně jiných specifických zrnin zpracovatelných procesem expanze.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program ICT v podnicích – Výzva III. Realizovali jsme projekt „ICT pro efektivní práci ve výrobě, ve skladech a na logistice – 2010“, číslo projektu: 2.2 ITP03/068. Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů ES a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Firma RACIO, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI – program Marketing – Výzva I. Realizovali jsme projekt „Propagace značky RACIO ve vybraných evropských destinacích“, číslo projektu: 6.2 M01/613. Tento projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů ES a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

dotace10
dotace10

V roce 2008/2009 společnost realizovala dva projekty v rámci SZIF Operačního programu Rozvoj venkova, opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, jejichž cílem byly investice do nových techonologií a zařízení pro konvenční i bezlepkovou výrobu. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Technologie na zpracování pekařských výrobků

dotace - pekařské výrobky
dotace - pekařské výrobky

Projekt "Technologie na zpracování pekařských výrobků" byl spolufinancován Evropskou unií.
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.