info‌‌M‌‌racio.cz
tel.: +420 519 326 600 (recepce 6:00-18:00 hod)
fax: +420 519 326 700

Adresa

Národních hrdinů 3146 / 22B, 690 02 Břeclav, Czech Republic

Faktury prosím zasílejte na recepce‌‌M‌‌racio.cz

Další údaje 

IČ: 46970860, DIČ: CZ46970860, Registrace v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, Sp. Zn. C 7228
GPS: N 48° 45.7854', E 16° 53.1660' 48.76309N, 16.88610E
Odkaz na Google Maps

Vedoucí ostrahy a kamerového systému

Mgr. Jaroslav Pilát, email: pilat‌‌M‌‌racio.cz

Společnost RACIO, s.r.o. má za povinnost dle zákona č. 101/2019 Sb. o ochraně osobních údajů informovat o monitorování prostor v rámci výroby, skladů a okolí areálu kamerovým systémem k zajištění bezpečí na pracovišti, ochrany zdraví a života zaměstnanců a ochrany majetku. Všechny tyto prostory jsou označeny informační tabulkou "PROSTOR MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM". Data kamerového systému jsou šifrována a přístupy k video záznamu jsou přísně omezené. Záznam je uchováván po dobu 7 dní, poté je automaticky vymazán. Další statická data z kamer jsou již anonymní. Společnost RACIO, s.r.o. má kamerový systém registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů od 25. 2. 2014.

Podělte se s námi o své obavy

Zásady podnikání společnosti RACIO, s.r.o. odrážejí náš závazek dodržovat platné zákony a nařízení i vlastní pravidla a závazky. Na tomto základu stavíme náš byznys. Skutky platí více než slova. Proto neváháme na základě našich principů jednat. Jen tak zajistíme, aby byla naše společnost řízena v souladu s tím, k čemu jsme se zavázali. I vy nám můžete pomoci tohoto cíle dosáhnout.
Tento systém hlášení poskytuje všem externím subjektům, zejména našim dodavatelům a obchodním partnerům, speciální komunikační kanál pro hlášení podezření porušení etických a jiných pravidel chování uvedených v Zásadách podnikání společnosti RACIO, s.r.o..

Pro nahlášení porušení závazků prosím použijte email: whistleblowing‌‌M‌‌racio.cz

DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí: Náš systém hlášení neplnění pravidel je komunikační kanál pro hlášení případů neplnění našich firemních obchodních principů, nikoliv pro hlášení obav ohledně produktů nebo služeb. Pro jiná sdělení prosím použijte náš běžný email: info‌‌M‌‌racio.cz