Po domluvě dle volných kapacit zajišťujeme praxe učňům z oborů mechanik seřizovač strojů, elektrikář, zámečník, instalatér, soustružník, konstruktér, logistik a další.

Pro více informací prosím pište na kariera‌‌M‌‌racio.cz

Maximální velikost souboru je 12 MB.
Maximální velikost souboru je 12 MB.

Údaje označené hvězdičkou jsou osobní údaje a podléhají Zákonu č. 110/2019 Sb.

Vaše údaje budou zpracovány v rámci výběrového řízení ve firmě RACIO, s.r.o, IČO 46870860.

Ochrana osobních údajů uchazeče o zaměstnaní:
Správcem osobních údajů je společnost RACIO, s.r.o., Národních hrdinů 3146/22B, 690 02 Břeclav, IČO: 46970860, která zpracovává tyto osobní údaje uchazečů o zaměstnání dle Zákona č. 110/2019 Sb. : Jméno a Příjmení, Adresa, Telefonní číslo, E-mail, Datum narození, případně další údaje, které budou součástí Vašeho CV a jsou Vámi poskytnuty dobrovolně. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem výběrového řízení. Při zaslání životopisu máte možnost zvolit po jakou dobu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Po uplynutí této doby budou Vámi zaslané osobní údaje zlikvidovány. Uchazeč má právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva vyplývající z § 21 Zákona, zejména právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokaci a likvidaci.