Příběhy celiaků s podtitulem „Cesty za diagnózou celiakie“ vznikaly několik let ze zájmu dětské lékařky MUDr. Chýleové o celiakii. Během této doby soustředila mnoho anamnéz a příběhů o tom, jak nelehká i dlouhodobá může být cesta za zdravím. Významnou součástí publikace jsou kazuistiky lékařů, které popisují proces diagnostikování této nemoci, dále odborné články věnující se symptomům a příznakům celiakie a přidruženým poruchám. Nechybí ani řada osvědčených receptů.

Publikace je určena všem, kteří drží bezlepkovou dietu, celiakům, alergikům na lepek, osobám s nesnášenlivostí lepku, glutensenzitivním jedincům všech věkových kategorií a jejich rodinám.

Publikace byla vydána za podpory MZ ČR a soukromých firem, mezi něž patří i RACIO.  Bude využívána v Poradně pro celiaky v rámci edukace nově diagnostikovaných celiaků. Publikaci můžete také získat na odborných akcích, které Sdružení pořádá nebo kterých se účastní (např. na CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ SDRUŽENÍ CELIAKŮ ČR dne 11. června 2022).

Edukační publikaci si můžete stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách Sdružení – zde. Pokud máte zájem o tištěnou verzi publikace, napište na objednavky‌‌M‌‌celiaci.cz.