Ústav zemědělské ekonomiky a informací zveřejňuje pravidelně výsledky svých výzkumů. V červenci pak zveřejnil oficiální data pro rok 2013. Z nich vyplývá, že růst trhu s biopotravinami stále pokračuje, od roku 1999 se prodej BIO produktů celosvětově zvýšil více než pětinásobně. V Evropě je pak největším trhem Německo, v těsném závěsu následuje Francie.

„Zahraniční trhy jsou pro nás v oblasti BIO klíčové," vysvětluje Marek, který upozorňuje, že titul jedničky ve vývozu BIO produktů si RACIO drží již několik let. „Pevnou pozici ve vývozu BIO potravin má společnost především v Německu a Francii. Marek zároveň potvrzuje i sílu Německa jako největšího hráče na poli BIO potravin. Upozorňuje také, že právě do Německa se vyváží produkty prakticky pouze v BIO kvalitě, stejně jako do Francie. „Na těchto trzích je o BIO opravdu enormní zájem a BIO tak tvoří naprostou většinu všech vyvezených produktů do těchto zemí," vysvětluje.

Marek také upozorňuje na zajímavý fakt, že české pufované chlebíčky můžeme najít opravdu po celém světě „Nejdále vyvážíme naše výrobky až do Austrálie nebo Kanady," vysvětluje.

Ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR pak jasně vyplývá, že do budoucna se očekává další růst spotřeby BIO produktů v rozmezí 5 – 10 %.